Ostatní služby

Zabýváme se nejen výrobou zařízení, ale též projekční, konzultační a poradenskou činností. Na druhé straně pochopitelně zajišťujeme kompletní servis námi dodávaných zařízení. Zařízení naší výroby jsou koncipována tak, že pomocí diagnostiky je možno plánovat pravidelné prohlídky zařízení. Servis se tím způsobem může více plánovat s ohledem na výrobu.

Okruhy činností jsou:

 • Konzultační, poradenská činnost
  konzultaceNa základě dlouhodobých zkušeností v oblasti procesních technologií a technologií plnění nápojů vám můžeme nabídnout své poradenské služby, a to jak v oblasti výběru technologií, tak v oblasti řešení stávajících technologických problémů ve výrobě. Za cíl si klademe optimalizaci, sníženi ztrát a zefektivnění výroby

 

 • Projekční činnost
  projektPoskytujeme projekční služby spolu s návrhy technologických zařízení, a to hlavně při realizaci dodávek našich technologických celků či při dodávkách jednotlivých strojů. V těchto případech optimalizujeme technologii vzhledem k minimalizaci ztrát a maximalizaci efektivity výroby. Velmi zásadně je přistupováno k problematice mikrobiální čistoty a bezpečnosti čištění za provozu, zaručované pro celou technologii.

 

 • Montážní činnost
  montazPoskytujeme montážní služby ve spojení s montáží našich technologických celků či jednotlivých strojů. Stejně, jako je tomu u našich výrobků, zaručujeme montáž potrubních tras v maximální kvalitě. Povrchová úprava, stejně jako pečlivé formování svárů, je samozřejmostí.
  Po stránce komunikačních kabelů realizujeme podle potřeby kompletní dodávky vnitřních kabelových rozvodů technologií včetně nerezových kabelových žlabů.

 

 • Servisní činnost
  servisPoskytujeme pravidelný servis námi dodávaných zařízení, a to v návaznosti na diagnostiku jednotlivých strojů. Stroje jsou vybaveny záznamem provozních hodin, cyklů, počtu spuštění čerpadel a podobně, které indikují nutnost pravidelných servisních prohlídek. Tento systém eliminuje do maximální možné míry odstávky ve výrobě vynucené poruchami zařízení.