Produkty

Dávková příprava tekutého cukru

Zařízení je určeno k automatické dávkové přípravě tekutého cukru rozpouštěním krystalu ve vodě, následné filtraci a chlazení vyrobeného tekutého cukru při dopravě do místa spotřeby. Umožňuje přípravu tekutého cukru až do refrakce 75 Brix, teplota rozpouštění je nastavitelná v rozsahu 80 až 95 °C. Technologicky je zařízení koncipováno jako jednoplášťový izolovaný rozpouštěcí tank, vybavený cirkulačním okruhem s čerpadlem, filtrací, tepelným výměníkem, průtokoměrem a míchacími ejektory. Centrum se skládá ze dvou nezávislých nádob, jedné pro přípravu tekutého cukru, druhé pro úchovu rekuperované teplé vody, ventilového uzlu včetně rozdělovací desky, uzlu ohřevu vody, potrubního systému cirkulace míchacího tanku včetně míchacích ejektorů, okruhu cirkulace přes ejektor násypky krystalu, tepelného výměníku pro chlazení a ohřev tekutého cukru a uzlu filtrace. Zařízení je umístěno spolu s elektrickým rozváděčem na společném rámu.

 

 • Přesné dodržení požadované refrakce tekutého cukru
 • Automatické odměřování objemu vody
 • Použití deskového výměníku pro ohřev a chlazení umožňuje rekuperaci tepelné energie až 50%
 • Nepřímý parní ohřev rekuperované horké vody v okruhu tepelného výměníku v době ohřevu vylučuje možnost karamelizace
 • Intenzívní míchání obsahu tanku pomocí ejektorů s regulací průtoku, bez použití mechanických míchadel
 • Hydraulická doprava krystalu z big bagu ejektorem
 • Automatické procedury přípravy vody, rozpouštění a čerpání s chlazením a filtrací
 • Doprava tekutého cukru ke spotřebě s nastavitelným průtokem a za současné filtrace
 • Dvě automatické CIP procedury – sanitace rozpouštěcího tanku a vodní cesty
 • Řídicí systém Allen-Bradley a barevný TFT displej pro snadné ovládání
 • Standardně je zařízení připraveno pro komunikaci s CIP stanicí a 3 místy spotřeby
 • Stroj nevyžaduje kromě změny režimu, ošetření poruchových stavů a případné manipulace s krystalem žádnou obsluhu
 • Jednoduché ovládání a změna režimu, plně automatické procedury
 • Snadná údržba, minimum pohybujících se dílů


Technické parametry

RCP 5 AP RCP 10 AP RCP 20 AP
Výkon v tunách za hod.3510
Rozměry max. (š x h x v)6,0 x 2,8 x 3,8 6,8 x 3,0 x 4,27,5 x 3,5 x 5,0
Spotřeba páry (3 bar) okamžitá max. v kg/hod. 500 7501.000
Příkon max.20 kW 24 kW 32 kW
Zpět na kategorii