Produkty

Příprava a dávkování komponent

Zařízení je určeno pro rozpouštění sypkých komponent sirupů ve vodě, k jejich úchově a dávkování do tanků sirupárny, zároveň slouží i k dávkování tekutých komponent do sirupárny. Všechny procedury – tj. napouštění a ohřev vody, míchání a dávkování s výjimkou vlastní manipulace se sypkými komponentami probíhají automaticky, bez zásahu obsluhy. Dávkovač je použitelný pro všechny běžně používané krystalické a práškové komponenty, jako je kyselina citrónová, náhradní sladidla, vitamíny, konzervanty a ostatní. Dávkování větších objemů tekutých komponent jako je tekutý cukr, případně kyselina citrónová, probíhá automaticky přímo přečerpáním z úchovného tanku komponenty do tanku sirupárny, požadovaný objem je odměřen průtokoměrem. Pro dávkování tekutých komponent z aseptických kontejnerů (ovocné koncentráty apod.) lze využít externí váhy a k odměření malých objemů tekutých komponent jako např. aromatické báze slouží cejchovaná odměrná nádoba. Technologicky je zařízení koncipováno jako stavebnice obsahující dva míchací tanky vybavené mechanickými míchadly s řízenými otáčkami, odměrnou cejchovanou nádobu, ventilový uzel s měřením průtoků a s rozdělovací deskou, čerpadla, případně uzel ohřevu vody včetně regulačního ventilu páry. Zařízení je umístěno spolu s elektrickým rozvaděčem na společném rámu, nesoucím též manipulační plošinu, která umožňuje snadný přístup obsluhy k míchacím tankům a rovněž slouží k odložení balení sypkých komponent.

 

 • Stavebnicová technologie umožňuje napojení na dvě nezávislá centra přípravy sirupů
 • Stroj nevyžaduje kromě manipulace se sypkými a některými tekutými komponentami, volby režimu a ošetření poruchových stavů žádnou obsluhu
 • Jednoduché ovládání, plně automatické procedury, přesné dávkování
 • Automatické protláčky potrubí vodou po ukončení dávkování
 • Možnost souběhu rozpouštění v míchacím tanku a dávkování tekuté komponenty do sirupárny
 • Automatické nastavení požadované teploty ohřevu vody podle druhu rozpouštěné komponenty (u verzí se samostatným ohřevem)
 • Kontinuální měření výšky hladiny v tanku včetně přepočtu na objem
 • Intenzívní míchání mechanickými míchadly s přizpůsobením rychlosti míchání automaticky podle množství a druhu rozpouštěné komponenty
 • Doprava komponent do sirupárny s aut. regulací průtoku
 • Automatická CIP procedura, nízká spotřeba sanitačního prostředku
 • Míchací tanky pracují nezávisle – možnost souběhu výroby
 • Řídicí systém Allen-Bradley a grafický displej pro snadné ovládání
 • Standardně je zařízení připraveno pro komunikaci se 2 centry přípravy sirupu, úchovnými tanky na tekutý cukr a kyselinu citrónovou, s externí váhou, čerpadlem vody, s CIP stanicí a popřípadě centrem přípravy TC dodávajícím horkou vodu
 • Snadná údržba, minimum pohybujících se dílů

Technické parametry

Průtok dávkované komponenty100 l/min.200 l/min.300 l/min.
Průtok hlavní komponenty 10 m3/hod. 20 m3/hod. 30 m3/hod.
Objem míchacích tanků2 x 500 l2 x 750 l2 x 1000 l
Rozměry max. (š x h x v)3,2 x 2,3 x 2,2 m3,8 x 2,5 x 2,3 m4,0 x 2,8 x 2,5 m
Příkon max.10 kW 14 kW 18 kW
Zpět na kategorii