Produkty

Zařízení pro tepelnou úpravu sycených nápojů

Pasterizační zařízení typu BP je určeno pro bezpečnou průtočnou pasteraci nápojů s obsahem oxidu uhličitého a též nesycených nápojů s obsahem ovocného podílu až 100%. Zařízení umožňuje přímou pasteraci nápojů do plniče nebo jiného návazného zařízení s nepravidelným odběrem. Technologicky je zařízení koncipováno jako průtočný pastér s hlavním a posilovacím čerpadlem produktu, umožňující dosažení vysokých pasteračních tlaků a zaručující minimální ztrátu obsahu plynu vlivem pasterace. Při odstávce je možno nápoj vytlačit zpět a přejít na cirkulační volný režim. Zařízení je vybaveno vstupní akumulační tlakovou nádobou produktu s řízením tlaku v návaznosti na obsah plynu v produktu, od něhož se také odvíjí hodnota pasteračního tlaku. Tím je dosažena optimalizace spotřeby energií.

 • Vysoká kvalita pasterace, přesné dodržení pasteračních jednotek
 • Automatická protláčka s měřením objemů
 • Tlakový vstupní tank produktu s regulací tlaku
 • Použití vysokotlakého pasteračního výměníku
 • Vícenásobná redukce tlaku z hodnoty tlaku pasterace na dopravní tlak ke spotřebě snižuje ztrátu obsahu plynu v produktu a zvyšuje variabilitu
 • Regulace pozitivního tlakového spádu
 • Vyřazení rekuperace urychluje ohřev v době sanitace
 • Nepřímý horkovodní ohřev, otopný okruh vytápěný parou, případně elektricky
 • Automatické procedury včetně sanitací, sterilizace před najetím výroby, cirkulace na vodním režimu, produkce, protláčky atd.
 • Doprava produktu ke spotřebě s nastavitelným tlakem a průtokem na výstupu pastéru
 • Řídicí systém Allen-Bradley a barevný TFT displej pro snadné ovládání
 • Tisk pasterizačního protokolu
 • Standardně je zařízení připraveno pro komunikaci se saturátorem, CIP stanicí, plničem, chladicím okruhem a popřípadě čerpadlem vody a produktu
 • Automatické nastavení pasteračních tlaků v závislosti na obsahu plynu v produktu
 • Stroj nevyžaduje kromě změny režimu a ošetření poruchových stavů žádnou obsluhu
 • Jednoduché ovládání a změna režimu, plně automatické procedury
 • Snadná údržba, minimum pohybujících se dílů


Zpět na kategorii