Produkty

Kontinuální příprava tekutého cukru

Zařízení je určeno ke kontinuálnímu rozpouštění krystalu ve studené nebo předehřívané vodě a následné filtraci produktu před dopravou do pasterizačního zařízení, případně do místa spotřeby. Zařízení je schopno přípravy tekutého cukru o refrakci nepřevyšující 65 Brix pro vodu o teplotě 20 °C a 70 Brix pro předehřátou vodu.

Číst dále...

Dávková příprava tekutého cukru

Zařízení je určeno k automatické dávkové přípravě tekutého cukru rozpouštěním krystalu ve vodě, následné filtraci a chlazení vyrobeného tekutého cukru při dopravě do místa spotřeby. Umožňuje přípravu tekutého cukru až do refrakce 75 Brix, teplota rozpouštění je nastavitelná v rozsahu 80 až 95 °C.

Číst dále...

Příprava a dávkování komponent

Zařízení je určeno pro rozpouštění sypkých komponent sirupů ve vodě, k jejich úchově a dávkování do tanků sirupárny, zároveň slouží i k dávkování tekutých komponent do sirupárny. Všechny procedury – tj. napouštění a ohřev vody, míchání a dávkování s výjimkou vlastní manipulace se sypkými komponentami probíhají automaticky, bez zásahu obsluhy.

Číst dále...

Sirupárna – centrum přípravy sirupu z komponent

Zařízení je určeno ke směšování tekutého cukru nebo vody

a umělých sladidel s ostatními komponentami sirupů. Zároveň slouží k dopravě hotových sirupů do místa spotřeby (výrobník nápojů, pasterační zařízení, plnič) za nastavitelných tlakových poměrů. Míchání pomocí ejektorů – bez mechanických míchadel.Zařízení lze rovněž využít pro přípravu nesycených nápojů i ovocných šťáv se sedimentujícími částicemi.Výkon 2.000 až 30.000 litrů sirupu za hodinu.

Číst dále...