Produkty

CIP stanice

Zařízení sloužící k přípravě, uchování a distribuci sanitačních prostředků pro čištění potravinářských technologií. Stavebnicová technologie, různá úroveň automatizace od ručního ovládání (pouze aut. regulace teploty) až po plně automatické procedury včetně automatické regulace teploty i koncentrace v okruhu, tisk sanitačního protokolu, komunikace s technologií. Výkon 10.000 až 30.000 litrů za hodinu.

Číst dále...

Kontinuální příprava tekutého cukru

Zařízení je určeno ke kontinuálnímu rozpouštění krystalu ve studené nebo předehřívané vodě a následné filtraci produktu před dopravou do pasterizačního zařízení, případně do místa spotřeby. Zařízení je schopno přípravy tekutého cukru o refrakci nepřevyšující 65 Brix pro vodu o teplotě 20 °C a 70 Brix pro předehřátou vodu.

Číst dále...

Dávková příprava tekutého cukru

Zařízení je určeno k automatické dávkové přípravě tekutého cukru rozpouštěním krystalu ve vodě, následné filtraci a chlazení vyrobeného tekutého cukru při dopravě do místa spotřeby. Umožňuje přípravu tekutého cukru až do refrakce 75 Brix, teplota rozpouštění je nastavitelná v rozsahu 80 až 95 °C.

Číst dále...

Příprava a dávkování komponent

Zařízení je určeno pro rozpouštění sypkých komponent sirupů ve vodě, k jejich úchově a dávkování do tanků sirupárny, zároveň slouží i k dávkování tekutých komponent do sirupárny. Všechny procedury – tj. napouštění a ohřev vody, míchání a dávkování s výjimkou vlastní manipulace se sypkými komponentami probíhají automaticky, bez zásahu obsluhy.

Číst dále...

Sirupárna – centrum přípravy sirupu z komponent

Zařízení je určeno ke směšování tekutého cukru nebo vody

a umělých sladidel s ostatními komponentami sirupů. Zároveň slouží k dopravě hotových sirupů do místa spotřeby (výrobník nápojů, pasterační zařízení, plnič) za nastavitelných tlakových poměrů. Míchání pomocí ejektorů – bez mechanických míchadel.Zařízení lze rovněž využít pro přípravu nesycených nápojů i ovocných šťáv se sedimentujícími částicemi.Výkon 2.000 až 30.000 litrů sirupu za hodinu.

Číst dále...

Deaerátor typ E

Zařízení je určeno pro deaeraci vody určené pro technologie přípravy nápojů. Odvzdušnění vody je dvoustupňové recirkulační. Zařízení je schopno komunikovat s čerpadlem vstupní vody, spotřebou a CIP stanicí. Výstupní tlak je měřen a řízen na požadovanou hodnotu pomocí čerpadla s variabilními otáčkami.

Číst dále...

Výrobníky sycené a nesycené vody typu C a CE

Kontinuální výrobníky sycené a nesycené odvzdušněné vody. Plně automatické procedury včetně CIP. Vhodné i pro minerální vody.

Výkon 4.000 až 45.000 litrů za hodinu.

Číst dále...

Výrobníky sycených a nesycených nápojů typu Mixer

Kontinuální výrobníky sycených a nesycených nápojů, vysoká přesnost směšování, plně automatické procedury včetně dvou úrovní CIP. Vhodné pro výrobu přírodní a ochucené minerální vody, sycené vody a limonád, ovocných nápojů do 20% ovocného podílu, ledových čajů, energetických nápojů apod.Výkon 4.000 až 50.000 litrů za hodinu

Číst dále...

Zařízení pro tepelnou úpravu nesycených nápojů a sirupů

Průtočná pasterační zařízení pro in-line pasteraci do plniče nebo do tanku, ohřívače pro horký rozliv. Plně automatické procedury včetně CIP, stroje s regulací tlakového spádu, tisk pasteračního protokolu, nízké energetické nároky. Vhodné pro nápoje až do 100% ovocného podílu, pivo, ale též pro tekutý cukr a sirupy. Výkon 4.000 až 40.000 litrů za hodinu.

Číst dále...

Zařízení pro tepelnou úpravu sycených nápojů

Pasterizační zařízení typu BP je určeno pro bezpečnou průtočnou pasteraci nápojů s obsahem oxidu uhličitého a též nesycených nápojů s obsahem ovocného podílu až 100%. Zařízení umožňuje přímou pasteraci nápojů do plniče nebo jiného návazného zařízení s nepravidelným odběrem.

Číst dále...